سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ختم قران

چهارشنبه 86 دی 5 ساعت 1:51 صبح

اگر رفتن از این دنیا تولد دیگری‏ست در دنیای دیگر، امروز سالروز تولد حسن است. و این وبلاگ رو ثبت کردیم تا هدیه‏های تولدش را از این‏جا برایش بفرستیم. حداقل یک ختم قرآن، هر کسی به وسع خودش. اگر بیشتر از یک ختم قرآن شد که چه بهتر.

هر کسی آمادگی داره توی کامنت‏ها اعلام کنه تا توی این ختم قرآن شریک بشه. ان‏شاءالله هدیه‏ها به دستش برسد به نشان این که چه قدر دوستش داریم.
حزب1:حامد
حزب2:حامد
حزب3:حامد
حزب4:حامد
حزب5:  یه بنده خدا
حزب6: یه بنده خدا
حزب7: یه بنده خدا
حزب8: یه بنده خدا
حزب9: یه بنده خدا
حزب10:یه بنده خدا
حزب11:یه بنده خدا
حزب12:یه بنده خدا
حزب13: 2 مین
حزب14: 2 مین
حزب15: 2 مین
حزب16: 2 مین
حزب17:محمد
حزب18:محمد
حزب19:نرگس
حزب20:نرگس ، فاطمه
حزب21:فاطمه
حزب22:علی
حزب23:علی
حزب24:من
حزب25:من
حزب26:تو
حزب27:تو
حزب28:ما
حزب29:ما ، دومین
حزب30:شما ، دومین
حزب31:شما ، دومین
حزب32: ایشان ، دومین
حزب33:ایشان
حزب34:فاطمه
حزب35:فاطمه
حزب36:حسن
حزب37:حسن
حزب38:حسن
حزب39:حسن
حزب40:حسن
حزب41: م . ش
حزب42:م . ش
حزب43:شمیم یاس ، اشراق
حزب44:شمیم یاس ، اشراق
حزب45: اشراق
حزب46:جوجه اردک زشت
حزب47:جوجه اردک زشت
حزب48:صبح
حزب49:صبح
حزب50:صبح
حزب51:صبح
حزب52:
حزب53:
حزب54:
حزب55:
حزب56:
حزب57:
حزب58:
حزب59:
حزب60:
حزب61:
حزب62:
حزب63:
حزب64:
حزب65:
حزب66:
حزب67:
حزب68:
حزب69:
حزب70:
حزب71:
حزب72:
حزب73:
حزب74:
حزب75:
حزب76:
حزب77:
حزب78:
حزب79:
حزب80:
حزب81:
حزب82:
حزب83:
حزب84:
حزب85:
حزب86:
حزب87:
حزب88:
حزب89:
حزب90:
حزب91:
حزب92:
حزب93:
حزب94:
حزب95:
حزب96:
حزب97:
حزب98:
حزب99:
حزب100:
حزب101:
حزب102:
حزب103:
حزب104:
حزب105:
حزب106:
حزب107:
حزب108:
حزب109:
حزب110:
حزب111:
حزب112:
حزب113:
حزب114:
حزب115:
حزب116:
حزب117:
حزب118:
حزب119:
حزب120:


نوشته شده توسط : حامد

نظرات دیگران [ نظر]